Over Ons

Euro Service Broeders (E.S.B.) levert al meer dan 30 jaar Top-boekhouding en fiscaliteit voor KMO’s en vennootschappen, zelfstandige ondernemers, VZW’s en stichtingen, vrije beroepen en nog veel meer...

Wij zijn een klein team van specialisten met jarenlange ervaring op boekhoudkundig en fiscaal vlak en wij staan ten dienste van onze opdrachtgevers. ESB levert een volledige set boekhouddiensten:

Als boekhouder-fiscalist kunnen wij de rentabiliteit van uw onderneming analyseren. In functie hiervan kunnen wij voorstellen doen, bv. op fiscaal vlak, om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te verbeteren. Dit zowel op korte als lange termijn (bv. organisatie van de opvolging).
Als boekhouder-fiscalist staan wij u, als startende ondernemer met raad en daad bij betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van het financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies. Alsook bij de registratie als ondernemer bij de verschillende administraties zoals KBO, BTW, sociaal verzekeringsfonds enz...
Als boekhouder-fiscalist verlenen wij bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW. Wij kunnen ook fiscaal advies verlenen betreffende successierechten, douane en accijnzen alsook registratierechten.
Bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.
Wij volgen de evoluties ter zake op zodat u bij de oprichting of omvorming van uw onderneming deskundig kan begeleid worden.
Als boekhouder-fiscalist kunnen wij u als ondernemingshoofd of verantwoordelijke bijstaan bij de correcte toepassing van de basisregels die de verhoudingen tussen werkgever en werknemer beheersen alsook de wettelijke verplichtingen op sociaal vlak.

Diensten